Stig Rådahl (stig.radahl@telia.com)

 

Vi pratade politik på jobbet, som de flesta gör, men jag kände att jag ville mer när rasten var slut. Då jag tycker att den enskilde själv skall bestämma över sitt eget liv var valet lätt, jag valde att gå aktivt med i Moderaterna.

Jag tror att hos varje människa finns en inre drivkraft som vi skall stödja  och inte finna hinder och motsätta oss deras önskningar. De senaste två mandatperioderna har jag haft det stora förtroendet att få vara ordförande i Nämnden för vuxna med funktionshinder (VFN), nuvarande Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) här i Uppsala kommun och detta har gjort det möjligt för mig att uppfylla ett av de största målen, eget val genom LOV (lagen om valfrihet)

Eget val att välja jobb, eget val att välja sin ledsagare, eget val att välja sin hemtjänst. Detta är för de flesta en självklarhet, men hittills inte för den som har en funktionsnedsättning. Jag som moderat anser att det är varje människas rättighet att själv få välja och samhällets roll är att stödja och hjälpa personen så att den klarar av det.

 

Av dessa orsaker vill jag därför att just du i kommunvalet 2014 sätter ett kryss vid mitt namn, för då ökar mina chanser att som moderat få fortsätta att arbeta för de som har det svårt i vårt samhälle. Vill du ha en moderat socialpolitik, så kryssar du mig!

 

Jag som moderat vet att alla kan om de får chansen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stig Rådahls Blogg